top of page

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§1 Ισχύς Γ.Ο.Κ

(1) Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για συμβόλαια για την ενοικίαση των εξοχικών κατοικιών.

(2) Απαγορεύεται αυστηρά η υπεκμίσθωση ή εκμίσθωση Liotrivi Houses καθώς και η χρήση τους για άλλους σκοπούς εκτός της κατοικίας.

(3) Όροι διαφορετικοί από εκείνους που αναφέρονται στο GCT, ισχύουν εάν έχουν επιβεβαιωθεί γραπτώς εκ των προτέρων.

§2 Κράτηση

Μπορείτε να κάνετε κράτηση online μέσω της  πλατφόρμας κρατήσεων  ή μέσω email  liotrivi-house@gmail.com.  Εάν κάνετε κράτηση μέσω email και εάν το σπίτι που ζητήσατε είναι διαθέσιμο, θα λάβετε την επιβεβαίωση κράτησης με e-mail.

 

Η κράτησή σας είναι νομικά δεσμευτική με την παραλαβή της επιβεβαίωσης και μετά την πληρωμή ( §3 ).

Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κράτηση απευθείας μέσω ,  BOOKING.COM και AIRBNB .

§3 Όροι πληρωμής

Για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας, πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Η κάρτα σας θα χρεωθεί το 50% του τιμολογημένου ποσού 14 ημέρες πριν την άφιξή σας και το 50% την ημέρα του check-in σας.  

 

Για κρατήσεις μέσω απευθείας επικοινωνίας (email ή τηλέφωνο),  θα πρέπει να παράσχετε τα στοιχεία πληρωμής εντός 48 ωρών από τη λήψη του email επιβεβαίωσης, ακολουθώντας τον σύνδεσμο που παρέχεται στο ίδιο email. Εάν δεν δώσετε τα στοιχεία πληρωμής, η κράτηση μπορεί να ακυρωθεί.  Η κάρτα σας θα χρεωθεί το 50% του τιμολογημένου ποσού 14 ημέρες πριν την άφιξή σας και το 50% την ημέρα του check-in σας.

Για κράτηση μέσω της Booking.com έχετε την επιλογή να πληρώσετε επιτόπου με κάρτα ή online.

§4 Ακύρωση κράτησης από τον ενοικιαστή

Σε περίπτωση ακύρωσης της σύμβασης ενοικίασης, επιβάλλονται ακυρωτικά.

Για κρατήσεις μέσω της ιστοσελίδας ή μέσω απευθείας επικοινωνίας, ισχύουν τα ακόλουθα τέλη ακύρωσης:

· Δεν καταβάλλεται χρέωση έως και 2 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία άφιξης

· 50% της συμφωνημένης τιμής εάν η ημερομηνία άφιξης είναι μικρότερη από 14 ημέρες

 

Η ακύρωση πρέπει να γίνει γραπτώς.  

Για κρατήσεις AirBNB και Booking.com, εφαρμόζεται η πολιτική ακύρωσης πλατφορμών.

§5 Άφιξη και αναχώρηση

Η εξοχική κατοικία είναι διαθέσιμη από τις 14:00 την ημέρα της άφιξης. Η άφιξη μετά τις 20:00 πρέπει να κανονιστεί εκ των προτέρων, καθώς το προσωπικό ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο. Τα κλειδιά θα παραδοθούν κατά το check-in. Το check in πριν τις 15:00 μπορεί να κανονιστεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Την ημέρα της αναχώρησης, το check out πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 11:00 π.μ. Το προσωπικό θα είναι διαθέσιμο για το check out και για την παράδοση των κλειδιών. Σε περίπτωση σημαντικής καθυστέρησης της αναχώρησης, η διεύθυνση πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων και διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει στον ενοικιαστή το ισοδύναμο μιας επιπλέον διανυκτέρευσης συν τους φόρους.  

§6 Εξοχικά ακίνητα, ζημιές & προκαταβολή

Όλα τα σπίτια παραδίδονται σε καθαρή και τακτοποιημένη κατάσταση με πλήρη απογραφή. Η «Liotrivi Houses» πρέπει να ενημερώνεται άμεσα για τυχόν ζημιές, ελαττώματα ή προβλήματα που προκύπτουν κατά την περίοδο της ενοικίασης. Η ευθύνη και τα έξοδα για ζημιές που προκλήθηκαν από τον πελάτη στο ενοικιαζόμενο ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των αντικειμένων που λείπουν, π.χ. σπασμένα σερβίτσια, ζημιές στο πάτωμα ή έπιπλα, λείπουν σεντόνια, βαρύνουν πλήρως τον ενοικιαστή. Αυτό περιλαμβάνει επίσης το κόστος για χαμένα κλειδιά (150,00 ευρώ  καθαρό) .

Τα είδη που αναφέρονται στην απογραφή πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τον σκοπό τους, προσεκτικά και με προσοχή και προορίζονται μόνο για παραμονή στην εξοχική κατοικία. Απαγορεύεται η μετακίνηση επίπλων, ιδίως κρεβατιών. Ο ενοικιαστής ευθύνεται και για υπαιτιότητα των συνταξιδιωτών του..

 

Σε περίπτωση χρήσης της εξοχικής κατοικίας αντίθετη με τους όρους της σύμβασης, όπως συνωστισμός, υπεκμίσθωση, αδιαφορία και διατάραξη της ησυχίας του σπιτιού κ.λπ., καθώς και σε περίπτωση μη καταβολής του συνολικού ενοικίου. τιμή, Liotrivi Houses δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς προειδοποίηση.  

Από αυτό εξαιρούνται οι ζημιές που προκαλούνται από ανωτέρα βία

§7 Κατοικία

Η χρήση των εξοχικών κατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων επιτρέπεται μόνο για τα άτομα που αναφέρονται στην κράτηση. Δεν επιτρέπονται επιπλέον άτομα χωρίς έγκριση από τη διοίκηση. Εάν εντοπιστούν επιπλέον άτομα, "Liotrivi Houses"  έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση μίσθωσης.  Δεν επιτρέπεται η υπενοικίαση ή η μεταβίβαση της εξοχικής κατοικίας σε τρίτους.  

§8 Ευθύνη του ιδιοκτήτη

Η Liotrivi-Houses είναι υπεύθυνη στο πλαίσιο των κανονικών συμφωνιών περίθαλψης. Πιθανές βλάβες σε συσκευές ως αποτέλεσμα ανωτέρας βίας ή διακοπές στην παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύματος αποκλείονται από το παρόν.

§9 Πρόσβαση στο Διαδίκτυο

Στο κατάλυμα παρέχεται πρόσβαση στο internet μέσω WLAN, η οποία εξασφαλίζεται με προστασία πρόσβασης.  . Απαγορεύεται ρητά η διαβίβαση δεδομένων πρόσβασης όπως η είσοδος και ο κωδικός πρόσβασης σε τρίτους.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε στους ενοίκους μας ότι  δεν παρέχεται προστασία τείχους προστασίας ή ιών. Όλοι οι κίνδυνοι, οι κίνδυνοι, οι ζημιές στις τελικές συσκευές λόγω κακόβουλου λογισμικού ή το κόστος λόγω επίσκεψης σε ιστότοπο στο Διαδίκτυο για τον οποίο υπάρχει χρέωση, καθώς και το κόστος για τη διενέργεια νομικά δεσμευτικών συναλλαγών που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου βαρύνουν πλήρως το ενοικιαστής.

Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη παράνομων δικτυακών τόπων καθώς και η μετάδοση ή η λήψη δεδομένων από τέτοιες τοποθεσίες. Σε περίπτωση παράνομης επίσκεψης σε έναν τέτοιο ιστότοπο, η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει την πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Κατοικίες Λιοτρίβη  δεν αναλαμβάνει να εγγυηθεί την πραγματική διαθεσιμότητα, αξιοπιστία ή καταλληλότητα της πρόσβασης στο Διαδίκτυο για οποιονδήποτε σκοπό.  

§10 Κανόνες σπιτιού

1. Η τήρηση των κανόνων του σπιτιού είναι υποχρεωτική για τον ενοικιαστή και όλους τους συνοδούς.

2. Οι ώρες ησυχίας είναι από τις 23.00 έως τις 8.00 και 13.00-15.00. Οι συσκευές τηλεόρασης και ήχου πρέπει να ρυθμιστούν στο επίπεδο της έντασης του δωματίου.

3. Οι πελάτες ή/και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή επίβλεψη των παιδιών. 

4. Δεν επιτρέπονται κατοικίδια κάθε είδους εντός των σπιτιών. Επιπλέον, η σίτιση των ίσιων γατών είναι επίσης αυστηρή  απαγορευμένος. 

5. Κατά την έξοδο από την εξοχική κατοικία, ο πελάτης υποχρεούται να έχει κλειστά παράθυρα και πόρτες και να απενεργοποιεί όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές περιλαμβανομένων.

6. Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός των κατοικιών στο Λιοτρίβι. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε μπαλκόνια και βεράντες ή στις εξωτερικές εγκαταστάσεις και η χρήση του τασάκι που προβλέπετε για αυτό το σκοπό είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση παραβάσεων, θα επιβαρυνθεί με κόστος καθαρισμού έως 150,00 ευρώ (καθαρά).

7. Εάν απαιτείται, το πλύσιμο των υφασμάτων είναι δυνατό με χρέωση 5  ευρώ  (καθαρά). Για πρόσβαση στο πλυντήριο, πρέπει να επικοινωνήσετε με τη διεύθυνση μία ημέρα νωρίτερα. Για λόγους διατήρησης της φύσης, δεν επιτρέπεται η υποφόρτωση των πλυντηρίων ρούχων.

Το στέγνωμα ρούχων ή ρούχων/πετσετών μπάνιου επιτρέπεται στον χώρο στεγνώματος ρούχων που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Δεν επιτρέπεται το τέντωμα των γραμμών πλυσίματος στα μπαλκόνια ή τις βεράντες. Απαγορεύεται το πλύσιμο και το στέγνωμα των ρούχων στις εξοχικές κατοικίες.

8. Το Liotrivi Houses προσφέρει 10 δωρεάν θέσεις στάθμευσης, σε κλειστό χώρο που δεν επιτηρείται. Η Liotrivi-Houses δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στα αυτοκίνητα λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αιτιών. Επιτρέπεται η βραχυπρόθεσμη στάθμευση στις εξοχικές κατοικίες για την εκφόρτωση και τη φόρτωση του αυτοκινήτου, μετά την οποία θα χρησιμοποιηθούν οι καθορισμένοι χώροι στάθμευσης. Η στάθμευση επιτρέπεται μόνο στους ενοίκους των Κατοικιών Λιοτρίβη. 

9. Για την αποφυγή ζημιών στα κτίρια και αλόγιστα για τα δέντρα και τους θάμνους, απαγορεύονται όλα τα αθλήματα με μπάλα στον χώρο εισόδου των εξοχικών κατοικιών.

10. Το μπάρμπεκιου και η ανοιχτή κουζίνα είναι κοινά στα 5 σπίτια. Αφού χρησιμοποιήσετε αυτές τις εγκαταστάσεις, πρέπει να τις καθαρίσετε και να αφήσετε όλα τα σκεύη που παρέχονται πίσω στη θέση τους. Το μπάρμπεκιου και τα ανοιχτά μαγειρικά σκεύη δεν πρέπει να τα παίρνετε στα σπίτια.

11 . Το «Liotrivi Houses» έχει δικαίωμα πρόσβασης στο συγκρότημα εξοχικών κατοικιών και στις εξοχικές κατοικίες ανά πάσα στιγμή, ιδιαίτερα σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου. Εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, η "Liotrivi Houses" θα ενημερώσει σχετικά τον πελάτη πριν από την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης.

§11 

Δεν υπάρχουν συμφωνίες εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. Δεν έχουν γίνει προφορικές συμφωνίες. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις γίνονται δεκτοί μετά την πραγματοποίηση της κράτησης.

§12 Ρήτρα διαχωρισμού

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες διατάξεις των παρόντων ΓΟΠ καταστούν άκυρες, αυτό δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων. Η άκυρη διάταξη αντικαθίσταται από έγκυρη διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον οικονομικό σκοπό που επιδιώκει η άκυρη διάταξη.

§13

Το πολιτικό δικαστήριο Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από τη συμβατική σχέση.

bottom of page